Photo Tour
Click picture to enlarge

We thank Rodanthi Lambris, Vasilis Georgiou, Yiorgos N. Spyros, Yiorgos Syros, and Nikos Florakis for the provided photographs.