Φωτογραφίες
Πατήστε στη φωτογραφία, για να τη μεγεθύνετε.

Για τις ανωτέρω φωτογραφίες ευχαριστούμε τους: Ροδάνθη Λάμπρη, Βασίλη Γεωργίου, Γιώργο Ν. Σύρο και Νίκο Φλωράκη.

Μάθε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής της Άρτας: