Πολιτιστικά

 Πανηγύρι 25-27 Ιουλίου

 Καγκελάρι: 27 Ιουλίου & Τρίτη μέρα του Πάσχα